سود دهی ماینر های Asic

مدلتاریخ معرفیقدرت هشمصرف برقالگوریتمسود دهی روزانهبرترین سکه
Spondoolies SPx3601/09/2018 00:00:005.4E+114400 WX11$228.55
0.02992305
Cannabiscoin Cannabiscoin
(CANN)
Innosilicon T301/11/2018 00:00:001.19E+111566 WX11$50.37
0.00659415
Cannabiscoin Cannabiscoin
(CANN)
MicroBT Whatsminer M20S01/04/2019 00:00:005.6E+132520 WSHA-256$6.56
0.00085938
BitcoinSV BitcoinSV
(BSV)
Bitmain Antminer S17 Pro 56Th01/04/2019 00:00:005.6E+132520 WSHA-256$6.56
0.00085938
BitcoinSV BitcoinSV
(BSV)
MicroBT Whatsminer M20S-65T01/06/2019 00:00:005.6E+132212 WSHA-256$6.56
0.00085938
BitcoinSV BitcoinSV
(BSV)
MicroBT Whatsminer M10S01/09/2018 00:00:005.5E+133500 WSHA-256$6.48
0.00084874
Peercoin Peercoin
(PPC)
Bitmain Antminer S15 (eco mode)01/09/2018 00:00:005.5E+133500 WSHA-256$6.42
0.00084105
BitcoinCashABC BitcoinCashABC
(BCH)
Innosilicon A10 ETHMaster01/09/2018 00:00:004.85E+08850 WEthash$6.32
0.00082798
EthereumClassic EthereumClassic
(ETC)
Bitmain Antminer S17 Pro 53Th01/09/2018 00:00:004.85E+08850 WEthash$6.32
0.00082798
EthereumClassic EthereumClassic
(ETC)
Bitmain Antminer S17 56Th01/09/2018 00:00:004.85E+08850 WEthash$6.32
0.00082798
EthereumClassic EthereumClassic
(ETC)
Bitmain Antminer S17 Pro 50Th01/09/2018 00:00:004.85E+08850 WEthash$6.32
0.00082798
EthereumClassic EthereumClassic
(ETC)
Bitmain Antminer S17 53Th01/09/2018 00:00:004.85E+08850 WEthash$6.32
0.00082798
EthereumClassic EthereumClassic
(ETC)
Cheetah Miner F5i-60T01/04/2019 00:00:005.3E+132094 WSHA-256$6.21
0.00081334
BitcoinSV BitcoinSV
(BSV)
Ebang EBIT E1201/11/2018 00:00:004.4E+131980 WSHA-256$5.36
0.00070132
Bitcoin Bitcoin
(BTC)
Obelisk SC101/06/2018 00:00:005.5E+11500 WX11$5.31
0.00069470
Dash Dash
(DASH)
Ebang EBIT E11++01/11/2018 00:00:004.4E+131980 WSHA-256$5.19
0.00067899
Peercoin Peercoin
(PPC)
Innosilicon T3 57T01/11/2018 00:00:004.4E+131980 WSHA-256$5.19
0.00067899
Peercoin Peercoin
(PPC)
StrongU STU-U801/11/2018 00:00:004.4E+131980 WSHA-256$5.16
0.00067523
BitcoinSV BitcoinSV
(BSV)
Innosilicon T3 43T01/12/2018 00:00:004.3E+132100 WSHA-256$5.04
0.00065988
BitcoinSV BitcoinSV
(BSV)
Innosilicon A9+ ZMaster01/01/2019 00:00:001200001550 WEquihash$4.97
0.00065131
Pirate Pirate
(ARRR)
Bitmain Antminer Z1101/01/2019 00:00:001200001550 WEquihash$4.97
0.00065131
Pirate Pirate
(ARRR)
Obelisk SC1 Immersion01/03/2019 00:00:002.2E+121600 WSia$4.88
0.00063914
Sia Sia
(SC)
Obelisk GRN1 Immersion01/03/2019 00:00:002.2E+121600 WSia$4.88
0.00063914
Sia Sia
(SC)
Dayun Zig Z1 Pro01/03/2019 00:00:002.2E+121600 WSia$4.88
0.00063914
Sia Sia
(SC)
Bitmain Antminer Z11J01/11/2018 00:00:004.4E+131980 WSHA-256$4.82
0.00063048
DGB-SHA DGB-SHA
(DGB)
Innosilicon T3 40T01/05/2019 00:00:004E+132520 WSHA-256$4.71
0.00061727
Peercoin Peercoin
(PPC)
MicroBT Whatsminer D101/11/2018 00:00:004.4E+132200 WBlake (14r)$4.67
0.00061133
Decred Decred
(DCR)
Innosilicon T2T-30T01/11/2018 00:00:004.4E+132200 WBlake (14r)$4.67
0.00061133
Decred Decred
(DCR)
Canaan Avalon 91101/11/2018 00:00:004.4E+132200 WBlake (14r)$4.67
0.00061133
Decred Decred
(DCR)
Ebang EBIT E10.301/11/2018 00:00:004.4E+132200 WBlake (14r)$4.67
0.00061133
Decred Decred
(DCR)
MicroBT Whatsminer M1001/09/2018 00:00:003.3E+132145 WSHA-256$3.85
0.00050463
BitcoinCashABC BitcoinCashABC
(BCH)
Innosilicon T2 Turbo+ 32T01/09/2018 00:00:003.2E+132200 WSHA-256$3.75
0.00049108
BitcoinSV BitcoinSV
(BSV)
Cheetah Miner F3-30T01/06/2019 00:00:003E+132200 WSHA-256$3.65
0.00047817
Bitcoin Bitcoin
(BTC)
Bitmain Antminer S1501/12/2018 00:00:002.8E+131600 WSHA-256$3.41
0.00044629
Bitcoin Bitcoin
(BTC)
StrongU STU-U1++01/12/2018 00:00:002.8E+131600 WSHA-256$3.41
0.00044629
Bitcoin Bitcoin
(BTC)
Bitmain Antminer B701/03/2019 00:00:0096000528 WTensority$3.34
0.00043751
Bytom Bytom
(BTM)
MicroBT Whatsminer M2101/12/2018 00:00:002.8E+131600 WSHA-256$3.28
0.00042969
BitcoinSV BitcoinSV
(BSV)
Innosilicon T2T-26T01/06/2018 00:00:002.6E+132100 WSHA-256$3.17
0.00041442
Bitcoin Bitcoin
(BTC)
Ebang EBIT E12+01/03/2019 00:00:003.2E+112000 WX11$3.09
0.00040419
Dash Dash
(DASH)
Ebang EBIT E10.201/01/2019 00:00:002.05E+131530 WSHA-256$2.50
0.00032675
Bitcoin Bitcoin
(BTC)
Obelisk SC1 Dual01/03/2019 00:00:001.1E+12900 WSia$2.44
0.00031957
Sia Sia
(SC)
StrongU STU-U601/03/2019 00:00:001.1E+12900 WSia$2.44
0.00031957
Sia Sia
(SC)
Bitmain Antminer S1101/01/2019 00:00:002.05E+131530 WSHA-256$2.42
0.00031635
Peercoin Peercoin
(PPC)
BlackMiner F1+01/01/2019 00:00:002.05E+131530 WSHA-256$2.39
0.00031348
BitcoinCashABC BitcoinCashABC
(BCH)
Innosilicon G32 Mini01/01/2019 00:00:001.296E+101100 WLyra2REv2$2.36
0.00030957
Monacoin Monacoin
(MONA)
Bitmain Antminer T15 (eco mode)01/12/2018 00:00:002E+131200 WSHA-256$2.36
0.00030863
Peercoin Peercoin
(PPC)
FusionSilicon X101/01/2019 00:00:001.296E+101100 WLyra2REv2$2.33
0.00030519
Verge-Lyra2REv2 Verge-Lyra2REv2
(XVG)
Ebang EBIT E9i+01/05/2019 00:00:001.6E+131760 WSHA-256$1.95
0.00025503
Bitcoin Bitcoin
(BTC)
Bitmain Antminer DR5 (34Th)01/06/2018 00:00:0050000620 WEquihash$1.80
0.00023580
Horizen Horizen
(ZEN)
Bitmain Antminer S9k01/08/2018 00:00:001.45E+131350 WSHA-256$1.77
0.00023112
Bitcoin Bitcoin
(BTC)
Bitmain Antminer S9j01/08/2018 00:00:001.45E+131350 WSHA-256$1.71
0.00022376
Peercoin Peercoin
(PPC)
Ebang EBIT E1001/08/2018 00:00:001.45E+131350 WSHA-256$1.70
0.00022252
BitcoinSV BitcoinSV
(BSV)
Bitmain Antminer T1501/08/2018 00:00:001.45E+131350 WSHA-256$1.69
0.00022173
BitcoinCashABC BitcoinCashABC
(BCH)
Ebang EBIT E9.301/09/2018 00:00:00407001150 WEquihash$1.69
0.00022090
Pirate Pirate
(ARRR)
Cheetah Miner F1-24T01/09/2018 00:00:00407001150 WEquihash$1.69
0.00022090
Pirate Pirate
(ARRR)
Bitmain Antminer Z901/09/2018 00:00:00407001150 WEquihash$1.47
0.00019194
Horizen Horizen
(ZEN)
StrongU STU-U1+01/10/2018 00:00:001.28E+131850 WBlake (14r)$1.36
0.00017784
Decred Decred
(DCR)
Dayun Zig Z1+01/10/2018 00:00:007.2E+091200 WLyra2REv2$1.31
0.00017198
Monacoin Monacoin
(MONA)
MicroBT Whatsminer M21S01/10/2018 00:00:007.2E+091200 WLyra2REv2$1.31
0.00017198
Monacoin Monacoin
(MONA)
Bitmain Antminer T1701/10/2018 00:00:007.2E+091200 WLyra2REv2$1.30
0.00016955
Verge-Lyra2REv2 Verge-Lyra2REv2
(XVG)
Innosilicon T3 50T01/10/2018 00:00:007.2E+091200 WLyra2REv2$1.30
0.00016955
Verge-Lyra2REv2 Verge-Lyra2REv2
(XVG)
Dayun Zig Z101/09/2018 00:00:006.8E+091200 WLyra2REv2$1.24
0.00016243
Monacoin Monacoin
(MONA)
Obelisk SC1 Slim01/01/2019 00:00:005.5E+11450 WSia$1.22
0.00015979
Sia Sia
(SC)
StrongU STU-U101/10/2018 00:00:001.1E+131600 WBlake (14r)$1.17
0.00015283
Decred Decred
(DCR)
Bitmain Antminer L3++01/01/2019 00:00:005.96E+081050 WScrypt$1.09
0.00014259
Florin Florin
(FLO)
Bitmain Antminer S9 SE01/10/2018 00:00:002.8E+10350 WMyr-Groestl$0.00
0.00000045
Bitcoin Bitcoin
(BTC)
Baikal BK-G2801/10/2018 00:00:002.8E+10350 WMyr-Groestl$0.00
0.00000043
BitcoinCashABC BitcoinCashABC
(BCH)