سود دهی ماینر های Asic

مدلتاریخ معرفیقدرت هشمصرف برقالگوریتمسود دهی روزانهبرترین سکه
Spondoolies SPx3601/09/2018 00:00:005.4E+114400 WX11$109.70
0.01067579
Cannabiscoin Cannabiscoin
(CANN)
Bitmain Antminer B701/03/2019 00:00:0096000528 WTensority$50.79
0.00494242
Bytom Bytom
(BTM)
Innosilicon T301/11/2018 00:00:001.19E+111566 WX11$24.17
0.00235263
Cannabiscoin Cannabiscoin
(CANN)
Obelisk SC1 Immersion01/03/2019 00:00:002.2E+121600 WSia$14.67
0.00142733
Sia Sia
(SC)
Obelisk GRN1 Immersion01/03/2019 00:00:002.2E+121600 WSia$14.67
0.00142733
Sia Sia
(SC)
Dayun Zig Z1 Pro01/03/2019 00:00:002.2E+121600 WSia$14.67
0.00142733
Sia Sia
(SC)
MicroBT Whatsminer M20S01/04/2019 00:00:005.6E+132520 WSHA-256$13.41
0.00130504
BitcoinSV BitcoinSV
(BSV)
Bitmain Antminer S17 Pro 56Th01/04/2019 00:00:005.6E+132520 WSHA-256$13.41
0.00130504
BitcoinSV BitcoinSV
(BSV)
MicroBT Whatsminer M20S-65T01/06/2019 00:00:005.6E+132212 WSHA-256$13.41
0.00130504
BitcoinSV BitcoinSV
(BSV)
Cheetah Miner F5i-60T01/04/2019 00:00:005.3E+132094 WSHA-256$12.69
0.00123513
BitcoinSV BitcoinSV
(BSV)
MicroBT Whatsminer M10S01/09/2018 00:00:005.5E+133500 WSHA-256$12.31
0.00119772
Peercoin Peercoin
(PPC)
Bitmain Antminer S15 (eco mode)01/09/2018 00:00:005.5E+133500 WSHA-256$11.67
0.00113601
BitcoinCashABC BitcoinCashABC
(BCH)
Obelisk SC101/06/2018 00:00:005.5E+11500 WX11$11.20
0.00109041
Dash Dash
(DASH)
Bitmain Antminer Z11J01/11/2018 00:00:004.4E+131980 WSHA-256$10.99
0.00106913
DGB-SHA DGB-SHA
(DGB)
StrongU STU-U801/11/2018 00:00:004.4E+131980 WSHA-256$10.54
0.00102539
BitcoinSV BitcoinSV
(BSV)
Innosilicon T3 43T01/12/2018 00:00:004.3E+132100 WSHA-256$10.30
0.00100208
BitcoinSV BitcoinSV
(BSV)
Ebang EBIT E11++01/11/2018 00:00:004.4E+131980 WSHA-256$9.85
0.00095817
Peercoin Peercoin
(PPC)
Innosilicon T3 57T01/11/2018 00:00:004.4E+131980 WSHA-256$9.85
0.00095817
Peercoin Peercoin
(PPC)
Ebang EBIT E1201/11/2018 00:00:004.4E+131980 WSHA-256$9.75
0.00094846
Bitcoin Bitcoin
(BTC)
Innosilicon T3 40T01/05/2019 00:00:004E+132520 WSHA-256$8.95
0.00087107
Peercoin Peercoin
(PPC)
FusionSilicon X101/01/2019 00:00:001.296E+101100 WLyra2REv2$8.65
0.00084150
Verge-Lyra2REv2 Verge-Lyra2REv2
(XVG)
Innosilicon G32 Mini01/01/2019 00:00:001.296E+101100 WLyra2REv2$8.30
0.00080803
Monacoin Monacoin
(MONA)
Innosilicon A9+ ZMaster01/01/2019 00:00:001200001550 WEquihash$7.68
0.00074748
Pirate Pirate
(ARRR)
Bitmain Antminer Z1101/01/2019 00:00:001200001550 WEquihash$7.68
0.00074748
Pirate Pirate
(ARRR)
Innosilicon T2 Turbo+ 32T01/09/2018 00:00:003.2E+132200 WSHA-256$7.66
0.00074574
BitcoinSV BitcoinSV
(BSV)
Innosilicon A10 ETHMaster01/09/2018 00:00:004.85E+08850 WEthash$7.63
0.00074248
EthereumClassic EthereumClassic
(ETC)
Bitmain Antminer S17 Pro 53Th01/09/2018 00:00:004.85E+08850 WEthash$7.63
0.00074248
EthereumClassic EthereumClassic
(ETC)
Bitmain Antminer S17 56Th01/09/2018 00:00:004.85E+08850 WEthash$7.63
0.00074248
EthereumClassic EthereumClassic
(ETC)
Bitmain Antminer S17 Pro 50Th01/09/2018 00:00:004.85E+08850 WEthash$7.63
0.00074248
EthereumClassic EthereumClassic
(ETC)
Bitmain Antminer S17 53Th01/09/2018 00:00:004.85E+08850 WEthash$7.63
0.00074248
EthereumClassic EthereumClassic
(ETC)
Obelisk SC1 Dual01/03/2019 00:00:001.1E+12900 WSia$7.33
0.00071367
Sia Sia
(SC)
StrongU STU-U601/03/2019 00:00:001.1E+12900 WSia$7.33
0.00071367
Sia Sia
(SC)
MicroBT Whatsminer M1001/09/2018 00:00:003.3E+132145 WSHA-256$7.00
0.00068161
BitcoinCashABC BitcoinCashABC
(BCH)
MicroBT Whatsminer M2101/12/2018 00:00:002.8E+131600 WSHA-256$6.70
0.00065252
BitcoinSV BitcoinSV
(BSV)
Cheetah Miner F3-30T01/06/2019 00:00:003E+132200 WSHA-256$6.64
0.00064668
Bitcoin Bitcoin
(BTC)
Ebang EBIT E12+01/03/2019 00:00:003.2E+112000 WX11$6.52
0.00063442
Dash Dash
(DASH)
Bitmain Antminer S1501/12/2018 00:00:002.8E+131600 WSHA-256$6.20
0.00060357
Bitcoin Bitcoin
(BTC)
StrongU STU-U1++01/12/2018 00:00:002.8E+131600 WSHA-256$6.20
0.00060357
Bitcoin Bitcoin
(BTC)
Innosilicon T2T-26T01/06/2018 00:00:002.6E+132100 WSHA-256$5.76
0.00056046
Bitcoin Bitcoin
(BTC)
MicroBT Whatsminer D101/11/2018 00:00:004.4E+132200 WBlake (14r)$5.48
0.00053299
Decred Decred
(DCR)
Innosilicon T2T-30T01/11/2018 00:00:004.4E+132200 WBlake (14r)$5.48
0.00053299
Decred Decred
(DCR)
Canaan Avalon 91101/11/2018 00:00:004.4E+132200 WBlake (14r)$5.48
0.00053299
Decred Decred
(DCR)
Ebang EBIT E10.301/11/2018 00:00:004.4E+132200 WBlake (14r)$5.48
0.00053299
Decred Decred
(DCR)
Bitmain Antminer T1701/10/2018 00:00:007.2E+091200 WLyra2REv2$4.80
0.00046750
Verge-Lyra2REv2 Verge-Lyra2REv2
(XVG)
Innosilicon T3 50T01/10/2018 00:00:007.2E+091200 WLyra2REv2$4.80
0.00046750
Verge-Lyra2REv2 Verge-Lyra2REv2
(XVG)
Dayun Zig Z1+01/10/2018 00:00:007.2E+091200 WLyra2REv2$4.61
0.00044891
Monacoin Monacoin
(MONA)
MicroBT Whatsminer M21S01/10/2018 00:00:007.2E+091200 WLyra2REv2$4.61
0.00044891
Monacoin Monacoin
(MONA)
Bitmain Antminer S1101/01/2019 00:00:002.05E+131530 WSHA-256$4.59
0.00044642
Peercoin Peercoin
(PPC)
Ebang EBIT E10.201/01/2019 00:00:002.05E+131530 WSHA-256$4.54
0.00044190
Bitcoin Bitcoin
(BTC)
Bitmain Antminer T15 (eco mode)01/12/2018 00:00:002E+131200 WSHA-256$4.48
0.00043553
Peercoin Peercoin
(PPC)
Dayun Zig Z101/09/2018 00:00:006.8E+091200 WLyra2REv2$4.36
0.00042397
Monacoin Monacoin
(MONA)
BlackMiner F1+01/01/2019 00:00:002.05E+131530 WSHA-256$4.35
0.00042342
BitcoinCashABC BitcoinCashABC
(BCH)
Obelisk SC1 Slim01/01/2019 00:00:005.5E+11450 WSia$3.67
0.00035683
Sia Sia
(SC)
Ebang EBIT E9i+01/05/2019 00:00:001.6E+131760 WSHA-256$3.54
0.00034490
Bitcoin Bitcoin
(BTC)
Ebang EBIT E1001/08/2018 00:00:001.45E+131350 WSHA-256$3.47
0.00033791
BitcoinSV BitcoinSV
(BSV)
Bitmain Antminer S9j01/08/2018 00:00:001.45E+131350 WSHA-256$3.24
0.00031576
Peercoin Peercoin
(PPC)
Bitmain Antminer S9k01/08/2018 00:00:001.45E+131350 WSHA-256$3.21
0.00031256
Bitcoin Bitcoin
(BTC)
Bitmain Antminer T1501/08/2018 00:00:001.45E+131350 WSHA-256$3.08
0.00029949
BitcoinCashABC BitcoinCashABC
(BCH)
Ebang EBIT E9.301/09/2018 00:00:00407001150 WEquihash$2.61
0.00025352
Pirate Pirate
(ARRR)
Cheetah Miner F1-24T01/09/2018 00:00:00407001150 WEquihash$2.61
0.00025352
Pirate Pirate
(ARRR)
Bitmain Antminer DR5 (34Th)01/06/2018 00:00:0050000620 WEquihash$2.60
0.00025311
Horizen Horizen
(ZEN)
Bitmain Antminer Z901/09/2018 00:00:00407001150 WEquihash$2.12
0.00020604
Horizen Horizen
(ZEN)
StrongU STU-U1+01/10/2018 00:00:001.28E+131850 WBlake (14r)$1.59
0.00015505
Decred Decred
(DCR)
StrongU STU-U101/10/2018 00:00:001.1E+131600 WBlake (14r)$1.37
0.00013325
Decred Decred
(DCR)
Bitmain Antminer L3++01/01/2019 00:00:005.96E+081050 WScrypt$1.03
0.00010019
Florin Florin
(FLO)
Bitmain Antminer S9 SE01/10/2018 00:00:002.8E+10350 WMyr-Groestl$0.01
0.00000060
Bitcoin Bitcoin
(BTC)
Baikal BK-G2801/10/2018 00:00:002.8E+10350 WMyr-Groestl$0.01
0.00000058
BitcoinCashABC BitcoinCashABC
(BCH)