سود دهی ماینر های Asic

مدلتاریخ معرفیقدرت هشمصرف برقالگوریتمسود دهی روزانهبرترین سکه
Spondoolies SPx3601/09/2018 00:00:005.4E+114400 WX11$137.76
0.01588225
Cannabiscoin Cannabiscoin
(CANN)
Bitmain Antminer B701/03/2019 00:00:0096000528 WTensority$42.87
0.00494242
Bytom Bytom
(BTM)
Innosilicon T301/11/2018 00:00:001.19E+111566 WX11$30.36
0.00349998
Cannabiscoin Cannabiscoin
(CANN)
MicroBT Whatsminer M20S01/04/2019 00:00:005.6E+132520 WSHA-256$9.25
0.00106639
BitcoinSV BitcoinSV
(BSV)
Bitmain Antminer S17 Pro 56Th01/04/2019 00:00:005.6E+132520 WSHA-256$9.25
0.00106639
BitcoinSV BitcoinSV
(BSV)
MicroBT Whatsminer M20S-65T01/06/2019 00:00:005.6E+132212 WSHA-256$9.25
0.00106639
BitcoinSV BitcoinSV
(BSV)
Cheetah Miner F5i-60T01/04/2019 00:00:005.3E+132094 WSHA-256$8.75
0.00100926
BitcoinSV BitcoinSV
(BSV)
MicroBT Whatsminer M10S01/09/2018 00:00:005.5E+133500 WSHA-256$8.32
0.00095899
Peercoin Peercoin
(PPC)
Bitmain Antminer S15 (eco mode)01/09/2018 00:00:005.5E+133500 WSHA-256$7.96
0.00091750
BitcoinCashABC BitcoinCashABC
(BCH)
Bitmain Antminer Z11J01/11/2018 00:00:004.4E+131980 WSHA-256$7.66
0.00088255
DGB-SHA DGB-SHA
(DGB)
StrongU STU-U801/11/2018 00:00:004.4E+131980 WSHA-256$7.27
0.00083788
BitcoinSV BitcoinSV
(BSV)
Innosilicon T3 43T01/12/2018 00:00:004.3E+132100 WSHA-256$7.10
0.00081884
BitcoinSV BitcoinSV
(BSV)
Innosilicon A9+ ZMaster01/01/2019 00:00:001200001550 WEquihash$6.84
0.00078806
Pirate Pirate
(ARRR)
Bitmain Antminer Z1101/01/2019 00:00:001200001550 WEquihash$6.84
0.00078806
Pirate Pirate
(ARRR)
Innosilicon A10 ETHMaster01/09/2018 00:00:004.85E+08850 WEthash$6.81
0.00078531
EthereumClassic EthereumClassic
(ETC)
Bitmain Antminer S17 Pro 53Th01/09/2018 00:00:004.85E+08850 WEthash$6.81
0.00078531
EthereumClassic EthereumClassic
(ETC)
Bitmain Antminer S17 56Th01/09/2018 00:00:004.85E+08850 WEthash$6.81
0.00078531
EthereumClassic EthereumClassic
(ETC)
Bitmain Antminer S17 Pro 50Th01/09/2018 00:00:004.85E+08850 WEthash$6.81
0.00078531
EthereumClassic EthereumClassic
(ETC)
Bitmain Antminer S17 53Th01/09/2018 00:00:004.85E+08850 WEthash$6.81
0.00078531
EthereumClassic EthereumClassic
(ETC)
Ebang EBIT E11++01/11/2018 00:00:004.4E+131980 WSHA-256$6.65
0.00076719
Peercoin Peercoin
(PPC)
Innosilicon T3 57T01/11/2018 00:00:004.4E+131980 WSHA-256$6.65
0.00076719
Peercoin Peercoin
(PPC)
Ebang EBIT E1201/11/2018 00:00:004.4E+131980 WSHA-256$6.55
0.00075459
Bitcoin Bitcoin
(BTC)
Obelisk SC101/06/2018 00:00:005.5E+11500 WX11$6.54
0.00075430
Dash Dash
(DASH)
Innosilicon T3 40T01/05/2019 00:00:004E+132520 WSHA-256$6.05
0.00069745
Peercoin Peercoin
(PPC)
MicroBT Whatsminer D101/11/2018 00:00:004.4E+132200 WBlake (14r)$5.63
0.00064951
Decred Decred
(DCR)
Innosilicon T2T-30T01/11/2018 00:00:004.4E+132200 WBlake (14r)$5.63
0.00064951
Decred Decred
(DCR)
Canaan Avalon 91101/11/2018 00:00:004.4E+132200 WBlake (14r)$5.63
0.00064951
Decred Decred
(DCR)
Ebang EBIT E10.301/11/2018 00:00:004.4E+132200 WBlake (14r)$5.63
0.00064951
Decred Decred
(DCR)
Innosilicon T2 Turbo+ 32T01/09/2018 00:00:003.2E+132200 WSHA-256$5.29
0.00060937
BitcoinSV BitcoinSV
(BSV)
Innosilicon G32 Mini01/01/2019 00:00:001.296E+101100 WLyra2REv2$4.86
0.00056032
Monacoin Monacoin
(MONA)
MicroBT Whatsminer M1001/09/2018 00:00:003.3E+132145 WSHA-256$4.78
0.00055050
BitcoinCashABC BitcoinCashABC
(BCH)
MicroBT Whatsminer M2101/12/2018 00:00:002.8E+131600 WSHA-256$4.62
0.00053320
BitcoinSV BitcoinSV
(BSV)
Cheetah Miner F3-30T01/06/2019 00:00:003E+132200 WSHA-256$4.46
0.00051450
Bitcoin Bitcoin
(BTC)
Bitmain Antminer S1501/12/2018 00:00:002.8E+131600 WSHA-256$4.17
0.00048020
Bitcoin Bitcoin
(BTC)
StrongU STU-U1++01/12/2018 00:00:002.8E+131600 WSHA-256$4.17
0.00048020
Bitcoin Bitcoin
(BTC)
Obelisk SC1 Immersion01/03/2019 00:00:002.2E+121600 WSia$3.96
0.00045651
Sia Sia
(SC)
Obelisk GRN1 Immersion01/03/2019 00:00:002.2E+121600 WSia$3.96
0.00045651
Sia Sia
(SC)
Dayun Zig Z1 Pro01/03/2019 00:00:002.2E+121600 WSia$3.96
0.00045651
Sia Sia
(SC)
Innosilicon T2T-26T01/06/2018 00:00:002.6E+132100 WSHA-256$3.87
0.00044590
Bitcoin Bitcoin
(BTC)
Ebang EBIT E12+01/03/2019 00:00:003.2E+112000 WX11$3.81
0.00043887
Dash Dash
(DASH)
Bitmain Antminer DR5 (34Th)01/06/2018 00:00:0050000620 WEquihash$3.56
0.00040985
Horizen Horizen
(ZEN)
FusionSilicon X101/01/2019 00:00:001.296E+101100 WLyra2REv2$3.21
0.00036971
Verge-Lyra2REv2 Verge-Lyra2REv2
(XVG)
Bitmain Antminer S1101/01/2019 00:00:002.05E+131530 WSHA-256$3.10
0.00035744
Peercoin Peercoin
(PPC)
Ebang EBIT E10.201/01/2019 00:00:002.05E+131530 WSHA-256$3.05
0.00035157
Bitcoin Bitcoin
(BTC)
Bitmain Antminer T15 (eco mode)01/12/2018 00:00:002E+131200 WSHA-256$3.02
0.00034872
Peercoin Peercoin
(PPC)
BlackMiner F1+01/01/2019 00:00:002.05E+131530 WSHA-256$2.97
0.00034198
BitcoinCashABC BitcoinCashABC
(BCH)
Bitmain Antminer Z901/09/2018 00:00:00407001150 WEquihash$2.89
0.00033362
Horizen Horizen
(ZEN)
Dayun Zig Z1+01/10/2018 00:00:007.2E+091200 WLyra2REv2$2.70
0.00031129
Monacoin Monacoin
(MONA)
MicroBT Whatsminer M21S01/10/2018 00:00:007.2E+091200 WLyra2REv2$2.70
0.00031129
Monacoin Monacoin
(MONA)
Dayun Zig Z101/09/2018 00:00:006.8E+091200 WLyra2REv2$2.55
0.00029399
Monacoin Monacoin
(MONA)
Ebang EBIT E1001/08/2018 00:00:001.45E+131350 WSHA-256$2.40
0.00027612
BitcoinSV BitcoinSV
(BSV)
Ebang EBIT E9i+01/05/2019 00:00:001.6E+131760 WSHA-256$2.38
0.00027440
Bitcoin Bitcoin
(BTC)
Ebang EBIT E9.301/09/2018 00:00:00407001150 WEquihash$2.32
0.00026729
Pirate Pirate
(ARRR)
Cheetah Miner F1-24T01/09/2018 00:00:00407001150 WEquihash$2.32
0.00026729
Pirate Pirate
(ARRR)
Bitmain Antminer S9j01/08/2018 00:00:001.45E+131350 WSHA-256$2.19
0.00025282
Peercoin Peercoin
(PPC)
Bitmain Antminer S9k01/08/2018 00:00:001.45E+131350 WSHA-256$2.16
0.00024867
Bitcoin Bitcoin
(BTC)
Bitmain Antminer T1501/08/2018 00:00:001.45E+131350 WSHA-256$2.10
0.00024189
BitcoinCashABC BitcoinCashABC
(BCH)
Obelisk SC1 Dual01/03/2019 00:00:001.1E+12900 WSia$1.98
0.00022825
Sia Sia
(SC)
StrongU STU-U601/03/2019 00:00:001.1E+12900 WSia$1.98
0.00022825
Sia Sia
(SC)
Bitmain Antminer T1701/10/2018 00:00:007.2E+091200 WLyra2REv2$1.78
0.00020539
Verge-Lyra2REv2 Verge-Lyra2REv2
(XVG)
Innosilicon T3 50T01/10/2018 00:00:007.2E+091200 WLyra2REv2$1.78
0.00020539
Verge-Lyra2REv2 Verge-Lyra2REv2
(XVG)
StrongU STU-U1+01/10/2018 00:00:001.28E+131850 WBlake (14r)$1.64
0.00018895
Decred Decred
(DCR)
StrongU STU-U101/10/2018 00:00:001.1E+131600 WBlake (14r)$1.41
0.00016238
Decred Decred
(DCR)
Bitmain Antminer L3++01/01/2019 00:00:005.96E+081050 WScrypt$1.35
0.00015601
Florin Florin
(FLO)
Obelisk SC1 Slim01/01/2019 00:00:005.5E+11450 WSia$0.99
0.00011413
Sia Sia
(SC)
Bitmain Antminer S9 SE01/10/2018 00:00:002.8E+10350 WMyr-Groestl$0.00
0.00000048
Bitcoin Bitcoin
(BTC)
Baikal BK-G2801/10/2018 00:00:002.8E+10350 WMyr-Groestl$0.00
0.00000047
BitcoinCashABC BitcoinCashABC
(BCH)