سود دهی ماینر های Asic

مدلتاریخ معرفیقدرت هشمصرف برقالگوریتمسود دهی روزانهبرترین سکه
Obelisk SC101/06/2018 00:00:005.5E+11500 WScrypt$2020.76
0.21219160
DGB-Scrypt DGB-Scrypt
(DGB)
Spondoolies SPx3601/09/2018 00:00:005.4E+114400 WX11$279.63
0.02936298
Cannabiscoin Cannabiscoin
(CANN)
Innosilicon T301/11/2018 00:00:001.19E+111566 WX11$61.62
0.00647073
Cannabiscoin Cannabiscoin
(CANN)
Bitmain Antminer B701/03/2019 00:00:0096000528 WTensority$47.07
0.00494242
Bytom Bytom
(BTM)
FusionSilicon X101/01/2019 00:00:001.296E+101100 WLyra2REv2$24.45
0.00256749
Verge-Lyra2REv2 Verge-Lyra2REv2
(XVG)
Obelisk SC1 Immersion01/03/2019 00:00:002.2E+121600 WSia$21.61
0.00226936
Sia Sia
(SC)
Obelisk GRN1 Immersion01/03/2019 00:00:002.2E+121600 WSia$21.61
0.00226936
Sia Sia
(SC)
Dayun Zig Z1 Pro01/03/2019 00:00:002.2E+121600 WSia$21.61
0.00226936
Sia Sia
(SC)
MicroBT Whatsminer M20S01/04/2019 00:00:005.6E+132520 WSHA-256$14.94
0.00156888
BitcoinSV BitcoinSV
(BSV)
Bitmain Antminer S17 Pro 56Th01/04/2019 00:00:005.6E+132520 WSHA-256$14.94
0.00156888
BitcoinSV BitcoinSV
(BSV)
MicroBT Whatsminer M10S01/09/2018 00:00:005.5E+133500 WSHA-256$14.79
0.00155305
Peercoin Peercoin
(PPC)
Bitmain Antminer S15 (eco mode)01/09/2018 00:00:005.5E+133500 WSHA-256$14.36
0.00150831
BitcoinCashABC BitcoinCashABC
(BCH)
Innosilicon G32 Mini01/01/2019 00:00:001.296E+101100 WLyra2REv2$14.13
0.00148412
Monacoin Monacoin
(MONA)
Bitmain Antminer T1701/10/2018 00:00:007.2E+091200 WLyra2REv2$13.58
0.00142639
Verge-Lyra2REv2 Verge-Lyra2REv2
(XVG)
Bitmain Antminer Z11J01/11/2018 00:00:004.4E+131980 WSHA-256$13.46
0.00141315
DGB-SHA DGB-SHA
(DGB)
Innosilicon A9+ ZMaster01/01/2019 00:00:001200001550 WEquihash$13.20
0.00138600
Pirate Pirate
(ARRR)
Bitmain Antminer Z1101/01/2019 00:00:001200001550 WEquihash$13.20
0.00138600
Pirate Pirate
(ARRR)
Ebang EBIT E1201/11/2018 00:00:004.4E+131980 WSHA-256$11.99
0.00125918
Bitcoin Bitcoin
(BTC)
Ebang EBIT E11++01/11/2018 00:00:004.4E+131980 WSHA-256$11.83
0.00124244
Peercoin Peercoin
(PPC)
StrongU STU-U801/11/2018 00:00:004.4E+131980 WSHA-256$11.74
0.00123269
BitcoinSV BitcoinSV
(BSV)
Obelisk SC1 Dual01/03/2019 00:00:001.1E+12900 WSia$10.81
0.00113468
Sia Sia
(SC)
StrongU STU-U601/03/2019 00:00:001.1E+12900 WSia$10.81
0.00113468
Sia Sia
(SC)
MicroBT Whatsminer M1001/09/2018 00:00:003.3E+132145 WSHA-256$8.62
0.00090499
BitcoinCashABC BitcoinCashABC
(BCH)
Innosilicon A10 ETHMaster01/09/2018 00:00:004.85E+08850 WEthash$8.26
0.00086751
EthereumClassic EthereumClassic
(ETC)
Bitmain Antminer S17 Pro 53Th01/09/2018 00:00:004.85E+08850 WEthash$8.26
0.00086751
EthereumClassic EthereumClassic
(ETC)
Bitmain Antminer S17 56Th01/09/2018 00:00:004.85E+08850 WEthash$8.26
0.00086751
EthereumClassic EthereumClassic
(ETC)
Bitmain Antminer S17 Pro 50Th01/09/2018 00:00:004.85E+08850 WEthash$8.26
0.00086751
EthereumClassic EthereumClassic
(ETC)
Bitmain Antminer S17 53Th01/09/2018 00:00:004.85E+08850 WEthash$8.26
0.00086751
EthereumClassic EthereumClassic
(ETC)
Cheetah Miner F3-30T01/06/2019 00:00:003E+132200 WSHA-256$8.18
0.00085853
Bitcoin Bitcoin
(BTC)
Dayun Zig Z1+01/10/2018 00:00:007.2E+091200 WLyra2REv2$7.85
0.00082451
Monacoin Monacoin
(MONA)
MicroBT Whatsminer M21S01/10/2018 00:00:007.2E+091200 WLyra2REv2$7.85
0.00082451
Monacoin Monacoin
(MONA)
Bitmain Antminer S1501/12/2018 00:00:002.8E+131600 WSHA-256$7.63
0.00080129
Bitcoin Bitcoin
(BTC)
StrongU STU-U1++01/12/2018 00:00:002.8E+131600 WSHA-256$7.63
0.00080129
Bitcoin Bitcoin
(BTC)
MicroBT Whatsminer M2101/12/2018 00:00:002.8E+131600 WSHA-256$7.47
0.00078444
BitcoinSV BitcoinSV
(BSV)
Dayun Zig Z101/09/2018 00:00:006.8E+091200 WLyra2REv2$7.42
0.00077870
Monacoin Monacoin
(MONA)
Innosilicon T2T-26T01/06/2018 00:00:002.6E+132100 WSHA-256$7.09
0.00074406
Bitcoin Bitcoin
(BTC)
MicroBT Whatsminer D101/11/2018 00:00:004.4E+132200 WBlake (14r)$6.70
0.00070366
Decred Decred
(DCR)
Innosilicon T2T-30T01/11/2018 00:00:004.4E+132200 WBlake (14r)$6.70
0.00070366
Decred Decred
(DCR)
Canaan Avalon 91101/11/2018 00:00:004.4E+132200 WBlake (14r)$6.70
0.00070366
Decred Decred
(DCR)
Ebang EBIT E10.301/11/2018 00:00:004.4E+132200 WBlake (14r)$6.70
0.00070366
Decred Decred
(DCR)
Ebang EBIT E10.201/01/2019 00:00:002.05E+131530 WSHA-256$5.59
0.00058666
Bitcoin Bitcoin
(BTC)
Bitmain Antminer S1101/01/2019 00:00:002.05E+131530 WSHA-256$5.51
0.00057887
Peercoin Peercoin
(PPC)
Obelisk SC1 Slim01/01/2019 00:00:005.5E+11450 WSia$5.40
0.00056734
Sia Sia
(SC)
Bitmain Antminer T15 (eco mode)01/12/2018 00:00:002E+131200 WSHA-256$5.38
0.00056475
Peercoin Peercoin
(PPC)
BlackMiner F1+01/01/2019 00:00:002.05E+131530 WSHA-256$5.35
0.00056219
BitcoinCashABC BitcoinCashABC
(BCH)
Bitmain Antminer DR5 (34Th)01/06/2018 00:00:0050000620 WEquihash$4.95
0.00051989
Horizen Horizen
(ZEN)
Ebang EBIT E12+01/03/2019 00:00:003.2E+112000 WX11$4.50
0.00047226
Dash Dash
(DASH)
Ebang EBIT E9.301/09/2018 00:00:00407001150 WEquihash$4.48
0.00047008
Pirate Pirate
(ARRR)
Cheetah Miner F1-24T01/09/2018 00:00:00407001150 WEquihash$4.48
0.00047008
Pirate Pirate
(ARRR)
Ebang EBIT E9i+01/05/2019 00:00:001.6E+131760 WSHA-256$4.36
0.00045788
Bitcoin Bitcoin
(BTC)
Bitmain Antminer Z901/09/2018 00:00:00407001150 WEquihash$4.03
0.00042319
Horizen Horizen
(ZEN)
Bitmain Antminer S9k01/08/2018 00:00:001.45E+131350 WSHA-256$3.95
0.00041496
Bitcoin Bitcoin
(BTC)
Bitmain Antminer S9j01/08/2018 00:00:001.45E+131350 WSHA-256$3.90
0.00040944
Peercoin Peercoin
(PPC)
Ebang EBIT E1001/08/2018 00:00:001.45E+131350 WSHA-256$3.87
0.00040623
BitcoinSV BitcoinSV
(BSV)
Bitmain Antminer T1501/08/2018 00:00:001.45E+131350 WSHA-256$3.79
0.00039765
BitcoinCashABC BitcoinCashABC
(BCH)
StrongU STU-U1+01/10/2018 00:00:001.28E+131850 WBlake (14r)$1.95
0.00020470
Decred Decred
(DCR)
StrongU STU-U101/10/2018 00:00:001.1E+131600 WBlake (14r)$1.68
0.00017592
Decred Decred
(DCR)
Bitmain Antminer L3++01/01/2019 00:00:005.96E+081050 WScrypt$1.33
0.00013953
Florin Florin
(FLO)
Bitmain Antminer S9 SE01/10/2018 00:00:002.8E+10350 WMyr-Groestl$0.01
0.00000080
Bitcoin Bitcoin
(BTC)
Baikal BK-G2801/10/2018 00:00:002.8E+10350 WMyr-Groestl$0.01
0.00000077
BitcoinCashABC BitcoinCashABC
(BCH)