لیست ماینر های GPU

نامنوعآخرین نسخه
ccminerNVIDA2.3.1
sgminerAMD5.5.5
z-enemyNVIDA1.28
T-RexNVIDA0.11.0
Nevermore NVIDA0.2.3
suprminerNVIDA2.0
AvermoreAMD1.4.1
Silent MinerNVIDA1.1.0
cryptodredgeNVIDA1.19.0

دستور اجرایی ماین GPU

جهت اجرای ماینر از دستور زیر می توانید استفاده کنید
 • به جای APPLICATION_NAME نام برنامه ماین را وارد کنید
 • به جای ALGORITHM نام الگوریتم ماین را وارد کنید
 • به جای MINING_POOL آدرس استخر ماین را وارد کنید
 • به جای PORT شماره پورت کوینی را که می خواهید ماین کنید را وارد کنید
 • به جای WALLET_PUBLIC_KEY آدرس عمومی کیف پول خود را وارد نمایید
 • به جای COIN_SYMBOL حروف اختصاری کوین مورد ماین را وارد کنید
APPLICATION_NAME -a ALGORITHM -o stratum+tcp://MINING_POOL:PORT -u WALLET_PUBLIC_KEY -p c=COIN_SYMBOL

ساخت فایل BAT

جهت ساخت فایل اجرایی جهت ماین
 • ابتدا یک فایل با Note Pad بسازید و دستور زیر را در داخل آن کپی کنید
 • به جای _TITLE نام تیتیری که بر روی کنسول می خواهید نمایش داده شود را بنویسید
 • اطلاعات دیگر را کامل کنید
 • فایل را با پسوند .bat ذخیره کنید
 • با اجرای فایل ساخته شده ماین شروع می شود
 @echo off title _TITLE 
APPLICATION_NAME -a ALGORITHM -o stratum+tcp://MINING_POOL:PORT -u WALLET_PUBLIC_KEY -p c=COIN_SYMBOL
pause