DGB-SHA DGB-SHA
(DGB)
الگوریتمSHA-256
زمان بلوک75
آخرین بلوک10730139
جایزه بلوک594.976104739637
جایزه بلوک 24 ساعت594.976104739625
سختی الان1620460119
سختی 24 ساعت1605246717
هش شبکه9.27976428721543E+16
قیمت الان0.00000194 BTC
قیمت 24 ساعت0.00000204 BTC
جابجایی471.50 BTC
سهم بازار$193743036.62
بازگشت سرمایه0 روز

محاسبات

میزان هش
h/s
توان برق مصرفی
W
قیمت برق مصرفی
kWh/$
هزینه استخر
%
هزسنه سخت افزار
$
پاداش بلاک
DGB
ارزش یک BTC
$
سختی شبکه

توضیحات

لطفا توجه داشته باشید که محاسبات بر اساس میانگین می باشد، بنابر این نتایج نهایی شما ممکن است متفاوت باشد.

برآورد درآمد

زمان (هر)هزینه استخرپاداشدرآمد BTCدر آمد $هزینه هاسود

نرخ صرافی ها

صرافینرخ کنونیحجم معاملاتنرخ 24 ساعتنرخ 3 روزنرخ 7 روز

استخر ها

استخرموقعیتهزینه
استخر
نرخ هش
استخر
نرخ هش
به شبکه
ماینر ها
نفر