DGB-SHA DGB-SHA
(DGB)
الگوریتمSHA-256
زمان بلوک75
آخرین بلوک9636159
جایزه بلوک643.601937030953
جایزه بلوک 24 ساعت643.60193703094
سختی الان578411559
سختی 24 ساعت637591932
هش شبکه3.3123449729685E+16
قیمت الان0.00000092 BTC
قیمت 24 ساعت0.00000094 BTC
جابجایی9.62 BTC
سهم بازار$93401087.05
بازگشت سرمایه0 روز

محاسبات

میزان هش
h/s
توان برق مصرفی
W
قیمت برق مصرفی
kWh/$
هزینه استخر
%
هزسنه سخت افزار
$
پاداش بلاک
DGB
ارزش یک BTC
$
سختی شبکه

توضیحات

لطفا توجه داشته باشید که محاسبات بر اساس میانگین می باشد، بنابر این نتایج نهایی شما ممکن است متفاوت باشد.

برآورد درآمد

زمان (هر)هزینه استخرپاداشدرآمد BTCدر آمد $هزینه هاسود

نرخ صرافی ها

صرافینرخ کنونیحجم معاملاتنرخ 24 ساعتنرخ 3 روزنرخ 7 روز

استخر ها

استخرموقعیتهزینه
استخر
نرخ هش
استخر
نرخ هش
به شبکه
ماینر ها
نفر