Pirate Pirate
(ARRR)
الگوریتمEquihash
زمان بلوک60
آخرین بلوک861623
جایزه بلوک64
جایزه بلوک 24 ساعت64
سختی الان248967740
سختی 24 ساعت221270624
هش شبکه66391397
قیمت الان0.00000391 BTC
قیمت 24 ساعت0.00000391 BTC
جابجایی1.36 BTC
سهم بازار$4619907.12
بازگشت سرمایه0 روز

محاسبات

میزان هش
h/s
توان برق مصرفی
W
قیمت برق مصرفی
kWh/$
هزینه استخر
%
هزسنه سخت افزار
$
پاداش بلاک
ARRR
ارزش یک BTC
$
سختی شبکه

توضیحات

لطفا توجه داشته باشید که محاسبات بر اساس میانگین می باشد، بنابر این نتایج نهایی شما ممکن است متفاوت باشد.

برآورد درآمد

زمان (هر)هزینه استخرپاداشدرآمد BTCدر آمد $هزینه هاسود

نرخ صرافی ها

صرافینرخ کنونیحجم معاملاتنرخ 24 ساعتنرخ 3 روزنرخ 7 روز
TradeOgre0.000003041.130.000003010.000003010.00000301
Safe0.0000006000.000000600.000000600.00000060
tradeogre0.000003041.130.000003010.000003010.00000301
graviex0.0000031300.000003130.000003130.00000313

استخر ها

استخرموقعیتهزینه
استخر
نرخ هش
استخر
نرخ هش
به شبکه
ماینر ها
نفر