Etho Etho
(ETHO)
الگوریتمEthash
زمان بلوک13
آخرین بلوک9540437
جایزه بلوک0.3
جایزه بلوک 24 ساعت0.300000000000003
سختی الان58612815590
سختی 24 ساعت64056078271
هش شبکه4363312682
قیمت الان0.00000110 BTC
قیمت 24 ساعت0.00000115 BTC
جابجایی0.00 BTC
سهم بازار$122649
بازگشت سرمایه0 روز

محاسبات

میزان هش
h/s
توان برق مصرفی
W
قیمت برق مصرفی
kWh/$
هزینه استخر
%
هزسنه سخت افزار
$
پاداش بلاک
ETHO
ارزش یک BTC
$
سختی شبکه

توضیحات

لطفا توجه داشته باشید که محاسبات بر اساس میانگین می باشد، بنابر این نتایج نهایی شما ممکن است متفاوت باشد.

برآورد درآمد

زمان (هر)هزینه استخرپاداشدرآمد BTCدر آمد $هزینه هاسود

نرخ صرافی ها

صرافینرخ کنونیحجم معاملاتنرخ 24 ساعتنرخ 3 روزنرخ 7 روز

استخر ها

استخرموقعیتهزینه
استخر
نرخ هش
استخر
نرخ هش
به شبکه
ماینر ها
نفر