Etho Etho
(ETHO)
الگوریتمEthash
زمان بلوک39
آخرین بلوک8157440
جایزه بلوک0.45
جایزه بلوک 24 ساعت0.449999999999994
سختی الان200000000000
سختی 24 ساعت200029551711
هش شبکه5128205128
قیمت الان0.00000195 BTC
قیمت 24 ساعت0.00000190 BTC
جابجایی0.12 BTC
سهم بازار$6795135.45
بازگشت سرمایه0 روز

محاسبات

میزان هش
h/s
توان برق مصرفی
W
قیمت برق مصرفی
kWh/$
هزینه استخر
%
هزسنه سخت افزار
$
پاداش بلاک
ETHO
ارزش یک BTC
$
سختی شبکه

توضیحات

لطفا توجه داشته باشید که محاسبات بر اساس میانگین می باشد، بنابر این نتایج نهایی شما ممکن است متفاوت باشد.

برآورد درآمد

زمان (هر)هزینه استخرپاداشدرآمد BTCدر آمد $هزینه هاسود

نرخ صرافی ها

صرافینرخ کنونیحجم معاملاتنرخ 24 ساعتنرخ 3 روزنرخ 7 روز

استخر ها

استخرموقعیتهزینه
استخر
نرخ هش
استخر
نرخ هش
به شبکه
ماینر ها
نفر