01coin 01coin
(ZOC)
الگوریتمNeoScrypt
زمان بلوک155
آخرین بلوک669906
جایزه بلوک10.013
جایزه بلوک 24 ساعت10.01300310559
سختی الان1
سختی 24 ساعت
هش شبکه16829841
قیمت الان0.00000002 BTC
قیمت 24 ساعت0.00000002 BTC
جابجایی0.00 BTC
سهم بازار$0
بازگشت سرمایه0 روز

محاسبات

میزان هش
h/s
توان برق مصرفی
W
قیمت برق مصرفی
kWh/$
هزینه استخر
%
هزسنه سخت افزار
$
پاداش بلاک
ZOC
ارزش یک BTC
$
سختی شبکه

توضیحات

لطفا توجه داشته باشید که محاسبات بر اساس میانگین می باشد، بنابر این نتایج نهایی شما ممکن است متفاوت باشد.

برآورد درآمد

زمان (هر)هزینه استخرپاداشدرآمد BTCدر آمد $هزینه هاسود

نرخ صرافی ها

صرافینرخ کنونیحجم معاملاتنرخ 24 ساعتنرخ 3 روزنرخ 7 روز

استخر ها

استخرموقعیتهزینه
استخر
نرخ هش
استخر
نرخ هش
به شبکه
ماینر ها
نفر