QuarkChain QuarkChain
(QKC)
الگوریتمEthash
زمان بلوک9
آخرین بلوک1517349
جایزه بلوک3.25
جایزه بلوک 24 ساعت3.25
سختی الان169059456194
سختی 24 ساعت162982650413
هش شبکه17334986536
قیمت الان0.00000063 BTC
قیمت 24 ساعت0.00000064 BTC
جابجایی25.03 BTC
سهم بازار$13044340.38
بازگشت سرمایه0 روز

محاسبات

میزان هش
h/s
توان برق مصرفی
W
قیمت برق مصرفی
kWh/$
هزینه استخر
%
هزسنه سخت افزار
$
پاداش بلاک
QKC
ارزش یک BTC
$
سختی شبکه

توضیحات

لطفا توجه داشته باشید که محاسبات بر اساس میانگین می باشد، بنابر این نتایج نهایی شما ممکن است متفاوت باشد.

برآورد درآمد

زمان (هر)هزینه استخرپاداشدرآمد BTCدر آمد $هزینه هاسود

نرخ صرافی ها

صرافینرخ کنونیحجم معاملاتنرخ 24 ساعتنرخ 3 روزنرخ 7 روز

استخر ها

استخرموقعیتهزینه
استخر
نرخ هش
استخر
نرخ هش
به شبکه
ماینر ها
نفر