BitCash BitCash
(BITC)
الگوریتمX16R
زمان بلوک62
آخرین بلوک870161
جایزه بلوک19.35
جایزه بلوک 24 ساعت19.350022199573
سختی الان64
سختی 24 ساعت64
هش شبکه4433514628
قیمت الان0.00000143 BTC
قیمت 24 ساعت0.00000147 BTC
جابجایی1.79 BTC
سهم بازار$263909.55
بازگشت سرمایه0 روز

محاسبات

میزان هش
h/s
توان برق مصرفی
W
قیمت برق مصرفی
kWh/$
هزینه استخر
%
هزسنه سخت افزار
$
پاداش بلاک
BITC
ارزش یک BTC
$
سختی شبکه

توضیحات

لطفا توجه داشته باشید که محاسبات بر اساس میانگین می باشد، بنابر این نتایج نهایی شما ممکن است متفاوت باشد.

برآورد درآمد

زمان (هر)هزینه استخرپاداشدرآمد BTCدر آمد $هزینه هاسود

نرخ صرافی ها

صرافینرخ کنونیحجم معاملاتنرخ 24 ساعتنرخ 3 روزنرخ 7 روز
Safe0.0000009012.980.000000900.000000900.00000090
crex240.0000016771.840.000001530.000001530.00000153
graviex0.0000015200.000001460.000001460.00000146

استخر ها

استخرموقعیتهزینه
استخر
نرخ هش
استخر
نرخ هش
به شبکه
ماینر ها
نفر
mining-dutch % 000