Grin-CT31 Grin-CT31
(GRIN)
الگوریتمCuckatoo31
زمان بلوک107
آخرین بلوک465135
جایزه بلوک60
جایزه بلوک 24 ساعت60
سختی الان12408568
سختی 24 ساعت11986518
هش شبکه115813
قیمت الان0.00014340 BTC
قیمت 24 ساعت0.00014687 BTC
جابجایی479.62 BTC
سهم بازار$29469766.16
بازگشت سرمایه0 روز

محاسبات

میزان هش
h/s
توان برق مصرفی
W
قیمت برق مصرفی
kWh/$
هزینه استخر
%
هزسنه سخت افزار
$
پاداش بلاک
GRIN
ارزش یک BTC
$
سختی شبکه

توضیحات

لطفا توجه داشته باشید که محاسبات بر اساس میانگین می باشد، بنابر این نتایج نهایی شما ممکن است متفاوت باشد.

برآورد درآمد

زمان (هر)هزینه استخرپاداشدرآمد BTCدر آمد $هزینه هاسود

نرخ صرافی ها

صرافینرخ کنونیحجم معاملاتنرخ 24 ساعتنرخ 3 روزنرخ 7 روز

استخر ها

استخرموقعیتهزینه
استخر
نرخ هش
استخر
نرخ هش
به شبکه
ماینر ها
نفر