Grin-CT31 Grin-CT31
(GRIN)
الگوریتمCuckatoo31
زمان بلوک122
آخرین بلوک398848
جایزه بلوک60
جایزه بلوک 24 ساعت60
سختی الان10382085
سختی 24 ساعت10377819
هش شبکه84787
قیمت الان0.00012151 BTC
قیمت 24 ساعت0.00012319 BTC
جابجایی699.32 BTC
سهم بازار$23659318.18
بازگشت سرمایه0 روز

محاسبات

میزان هش
h/s
توان برق مصرفی
W
قیمت برق مصرفی
kWh/$
هزینه استخر
%
هزسنه سخت افزار
$
پاداش بلاک
GRIN
ارزش یک BTC
$
سختی شبکه

توضیحات

لطفا توجه داشته باشید که محاسبات بر اساس میانگین می باشد، بنابر این نتایج نهایی شما ممکن است متفاوت باشد.

برآورد درآمد

زمان (هر)هزینه استخرپاداشدرآمد BTCدر آمد $هزینه هاسود

نرخ صرافی ها

صرافینرخ کنونیحجم معاملاتنرخ 24 ساعتنرخ 3 روزنرخ 7 روز

استخر ها

استخرموقعیتهزینه
استخر
نرخ هش
استخر
نرخ هش
به شبکه
ماینر ها
نفر