Grin-CT31 Grin-CT31
(GRIN)
الگوریتمCuckatoo31
زمان بلوک76
آخرین بلوک682903
جایزه بلوک60
جایزه بلوک 24 ساعت60
سختی الان6591803
سختی 24 ساعت7212480
هش شبکه85693
قیمت الان0.00005842 BTC
قیمت 24 ساعت0.00005979 BTC
جابجایی841.83 BTC
سهم بازار$21480154.48
بازگشت سرمایه0 روز

محاسبات

میزان هش
h/s
توان برق مصرفی
W
قیمت برق مصرفی
kWh/$
هزینه استخر
%
هزسنه سخت افزار
$
پاداش بلاک
GRIN
ارزش یک BTC
$
سختی شبکه

توضیحات

لطفا توجه داشته باشید که محاسبات بر اساس میانگین می باشد، بنابر این نتایج نهایی شما ممکن است متفاوت باشد.

برآورد درآمد

زمان (هر)هزینه استخرپاداشدرآمد BTCدر آمد $هزینه هاسود

نرخ صرافی ها

صرافینرخ کنونیحجم معاملاتنرخ 24 ساعتنرخ 3 روزنرخ 7 روز

استخر ها

استخرموقعیتهزینه
استخر
نرخ هش
استخر
نرخ هش
به شبکه
ماینر ها
نفر