Callisto Callisto
(CLO)
الگوریتمEthash
زمان بلوک12
آخرین بلوک3987790
جایزه بلوک233.4
جایزه بلوک 24 ساعت233.399999999997
سختی الان2024776631904
سختی 24 ساعت1977737121013
هش شبکه156853643814
قیمت الان0.00000010 BTC
قیمت 24 ساعت0.00000010 BTC
جابجایی0.08 BTC
سهم بازار$1638392.26
بازگشت سرمایه0 روز

محاسبات

میزان هش
h/s
توان برق مصرفی
W
قیمت برق مصرفی
kWh/$
هزینه استخر
%
هزسنه سخت افزار
$
پاداش بلاک
CLO
ارزش یک BTC
$
سختی شبکه

توضیحات

لطفا توجه داشته باشید که محاسبات بر اساس میانگین می باشد، بنابر این نتایج نهایی شما ممکن است متفاوت باشد.

برآورد درآمد

زمان (هر)هزینه استخرپاداشدرآمد BTCدر آمد $هزینه هاسود

نرخ صرافی ها

صرافینرخ کنونیحجم معاملاتنرخ 24 ساعتنرخ 3 روزنرخ 7 روز
HitBTC0.000000108184700.000000100.000000100.00000010
stex0.000000100.080.000000100.000000100.00000010

استخر ها

استخرموقعیتهزینه
استخر
نرخ هش
استخر
نرخ هش
به شبکه
ماینر ها
نفر
hashcity.org % 037543000000000078
callistopool.org % 02129846106691
clopool.pro % 01103622178971
comining.io % 0523247899447
f2pool % 039569588220
drunkenpool.me % 000
terrahash.cc % 000
uleypool.com % 000