Callisto Callisto
(CLO)
الگوریتمEthash
زمان بلوک13
آخرین بلوک3048288
جایزه بلوک233.4
جایزه بلوک 24 ساعت233.399999999997
سختی الان3775691926455
سختی 24 ساعت3758191258102
هش شبکه288277973220
قیمت الان0.00000025 BTC
قیمت 24 ساعت0.00000025 BTC
جابجایی1.04 BTC
سهم بازار$4456974.2
بازگشت سرمایه0 روز

محاسبات

میزان هش
h/s
توان برق مصرفی
W
قیمت برق مصرفی
kWh/$
هزینه استخر
%
هزسنه سخت افزار
$
پاداش بلاک
CLO
ارزش یک BTC
$
سختی شبکه

توضیحات

لطفا توجه داشته باشید که محاسبات بر اساس میانگین می باشد، بنابر این نتایج نهایی شما ممکن است متفاوت باشد.

برآورد درآمد

زمان (هر)هزینه استخرپاداشدرآمد BTCدر آمد $هزینه هاسود

نرخ صرافی ها

صرافینرخ کنونیحجم معاملاتنرخ 24 ساعتنرخ 3 روزنرخ 7 روز
HitBTC0.000000254281800.000000250.000000250.00000025
stex0.000000250.960.000000250.000000250.00000025

استخر ها

استخرموقعیتهزینه
استخر
نرخ هش
استخر
نرخ هش
به شبکه
ماینر ها
نفر
clopool.pro % 022914356259111
callistopool.org % 016539673634108
hashcity.org % 01437000000014
f2pool % 083778496100
comining.io % 0800867467779
drunkenpool.me % 000
terrahash.cc % 000
uleypool.com % 000