Callisto Callisto
(CLO)
الگوریتمEthash
زمان بلوک13
آخرین بلوک3681515
جایزه بلوک233.4
جایزه بلوک 24 ساعت233.399999999997
سختی الان2326947210139
سختی 24 ساعت2418924261175
هش شبکه176231811066
قیمت الان0.00000010 BTC
قیمت 24 ساعت0.00000010 BTC
جابجایی0.23 BTC
سهم بازار$1693115.83
بازگشت سرمایه0 روز

محاسبات

میزان هش
h/s
توان برق مصرفی
W
قیمت برق مصرفی
kWh/$
هزینه استخر
%
هزسنه سخت افزار
$
پاداش بلاک
CLO
ارزش یک BTC
$
سختی شبکه

توضیحات

لطفا توجه داشته باشید که محاسبات بر اساس میانگین می باشد، بنابر این نتایج نهایی شما ممکن است متفاوت باشد.

برآورد درآمد

زمان (هر)هزینه استخرپاداشدرآمد BTCدر آمد $هزینه هاسود

نرخ صرافی ها

صرافینرخ کنونیحجم معاملاتنرخ 24 ساعتنرخ 3 روزنرخ 7 روز
HitBTC0.000000113464300.000000100.000000100.00000010
stex0.000000090.830.000000100.000000100.00000010

استخر ها

استخرموقعیتهزینه
استخر
نرخ هش
استخر
نرخ هش
به شبکه
ماینر ها
نفر
clopool.pro % 01492633349680
hashcity.org % 0144600000009
callistopool.org % 01132257938686
f2pool % 072825805210
comining.io % 0387349929141
drunkenpool.me % 000
terrahash.cc % 000
uleypool.com % 000