Callisto Callisto
(CLO)
الگوریتمEthash
زمان بلوک12
آخرین بلوک2692477
جایزه بلوک420
جایزه بلوک 24 ساعت11.2812469365748
سختی الان6780361976941
سختی 24 ساعت176282054224
هش شبکه1128444901529
قیمت الان0.00000035 BTC
قیمت 24 ساعت0.00000035 BTC
جابجایی0.12 BTC
سهم بازار$4541067.36
بازگشت سرمایه0 روز

محاسبات

میزان هش
h/s
توان برق مصرفی
W
قیمت برق مصرفی
kWh/$
هزینه استخر
%
هزسنه سخت افزار
$
پاداش بلاک
CLO
ارزش یک BTC
$
سختی شبکه

توضیحات

لطفا توجه داشته باشید که محاسبات بر اساس میانگین می باشد، بنابر این نتایج نهایی شما ممکن است متفاوت باشد.

برآورد درآمد

زمان (هر)هزینه استخرپاداشدرآمد BTCدر آمد $هزینه هاسود

نرخ صرافی ها

صرافینرخ کنونیحجم معاملاتنرخ 24 ساعتنرخ 3 روزنرخ 7 روز
HitBTC0.000000354649100.000000330.000000330.00000036
stex0.000000341.310.000000340.000000340.00000037

استخر ها

استخرموقعیتهزینه
استخر
نرخ هش
استخر
نرخ هش
به شبکه
ماینر ها
نفر
callistopool.org % 038468308775140
clopool.pro % 038001423886148
f2pool % 0293561014680
hashcity.org % 01488000000021
comining.io % 01054073298089
drunkenpool.me % 0520716681
terrahash.cc % 000
uleypool.com % 000