Bitcoin Interest Bitcoin Interest
(BCI)
https://www.bitcoininterest.io/
الگوریتمProgPow
زمان بلوک546
آخرین بلوک68471
جایزه بلوک10.76
جایزه بلوک 24 ساعت10.76
سختی الان29477864
سختی 24 ساعت22412882
هش شبکه3538207504
قیمت الان0.00000560 BTC
قیمت 24 ساعت0.00000513 BTC
جابجایی0.22 BTC
سهم بازار$755105.61
بازگشت سرمایه0 روز

محاسبات

میزان هش
h/s
توان برق مصرفی
W
قیمت برق مصرفی
kWh/$
هزینه استخر
%
هزسنه سخت افزار
$
پاداش بلاک
BCI
ارزش یک BTC
$
سختی شبکه

توضیحات

لطفا توجه داشته باشید که محاسبات بر اساس میانگین می باشد، بنابر این نتایج نهایی شما ممکن است متفاوت باشد.

برآورد درآمد

زمان (هر)هزینه استخرپاداشدرآمد BTCدر آمد $هزینه هاسود

نرخ صرافی ها

صرافینرخ کنونیحجم معاملاتنرخ 24 ساعتنرخ 3 روزنرخ 7 روز
HitBTC0.000002909289.20.000002960.000002960.00000296
stex0.0000025000.000002500.000002500.00000250

استخر ها

استخرموقعیتهزینه
استخر
نرخ هش
استخر
نرخ هش
به شبکه
ماینر ها
نفر